L’església de Santa Maria de Margalef a Torregrossa és també coneguda com l’església vella de Sant Bartomeu de Margalef. És una construcció dels segle XII-XIII. Avui només queda dempeus la façana, que mostra amb els arcs de les seves finestres la transició del romànic al gòtic.

Santa Maria de Margalef de Torregrossa

D’aquesta antiga església, datada del segle XIII, només se’n conserva la façana de ponent. La façana és coronada amb una doble espadanya de dos pisos i quatre ulls, lleugerament apuntats.

La porta del temple és en arc apuntat amb guardapols.

Per indicis constructius conservats en el mur, l’església era coberta amb embigat de fusta. Es conserva alguna traça del que podrien haver estat els murs. Aquest fet permet confirmar que l’església aniria coberta amb embigat suportat per una biga carenera.

Historia Santa Maria de Margalef, Torregrossa

Pertanyia al poblat de Margalef, situat al cim d’un turó. Està documentat des de l’any 1161 i sembla que podria tenir un origen musulmà, com es desprèn de la pròpia (de l’àrab marj Hàlaf o marj Gàlib).

Entre 1279 i 1280 hi ha noticia de la contribució del capellà de Margalef a les dècimes papals.

L’any 1396 el senyor del lloc, Domènec de Montsuar, havia fundat la capella de Santa Maria a l’interior de l’església de Sant Bartomeu, que sembla que també estaria dedicada a sant Pere.

Se sap que a mitjan segle XIV el vilatge comptava amb 34 focs. Tanmateix, als inicis del segle següent es va despoblar. Es creu que va ser el primer terç del segle XV a causa de la pesta i segons els “Censos Manifestants” de 1429.

Els retaules i ornaments de l’església haurien anat a parar a Castelldans.

Imatges de la façana de l’església de Santa Maria de Margalef

Imatge 360º de la zona de la façana de l’església de Santa Maria de Margalef

On s’ubica la façana de l’església de Santa Maria de Margalef?