La porta i la tanca de la finca Miralles és una obra realitzada per Antoni Gaudí. És l’únic que queda de la casa d’Ermenegild Miralles. És un bé cultural d’interès nacional.

L’any 2000 es va efectuar una restauració del portal. A la vegada es va inaugurar l’escultura d’Antoni Gaudí, un retrat de l’arquitecte de cos complet i mida real, realitzada per l’escultor Joaquim Camps.

La porta i la tanca Miralles projectades per Gaudí

La porta i la tanca de can Miralles, obra menor de Gaudí, és centrada per la porta, com un buit en el mur, que reforça la idea de mur continu.

L’obra disposa de dues portes:

  • La porta menor conserva la reixa de ferro original.
  • La porta major no té reixa perquè la que hi havia abans de la restauració (1077-78) no era l’orginal.

Les portes són cobertes per una teulada de dos vessants (reproducció de l’original en la restauració). És feta amb teules de fibrociment, tensada amb uns elements metàl·lics trenats.

La porta és coronada per la típica creu de quatre aspes gaudinianes, feta de ferro forjat.

La història de la porta Miralles

La tanca i la porta d’entrada de can Miralles, situada al passeig que féu obrir el comte de Güell per arribar a la porta del Drac de la finca de Pedralbes, fou construïda per Gaudí a principis de segle.

Salvada de l’enderroc, la tanca fou restaurada en els anys 1977-78, amb el restabliment de la marquesina que protegeix l’accés, que havia desaparegut. Es va suprimir la reixa del portal gran, doncs ja no era l’originària.

En l’actualitat serveix de tancat a uns edificis construïts el 1968 per l’arquitecte José Antonio Coderch de Sentmenat, coneguts com Les Cotxeres per haver-se guardat en aquest lloc els tramvies de Barcelona.

Imatges de la Porta Miralles i l’escultura d’en Gaudí

Porta Miralles i l’escultura d’en Gaudí Porta Miralles i l’escultura d’en Gaudí Porta Miralles i l’escultura d’en Gaudí Porta Miralles i l’escultura d’en Gaudí