La Porta Gaudí de la facultat de Farmàcia, en el campus de la Universitat de la Barcelona (UB) passa desapercebuda. Poca gent coneix que, aquesta porta, va ser realitzada per l’arquitecte Antoni Gaudí.

La Porta Gaudí facultat de Farmàcia, Barcelona