La muralla de Montblanc és formada per un conjunt de torres, portals i muralles que envolten el nucli històric de la vila de Montblanc. Aquesta construcció està declarada com a bé cultural d’interès nacional: el recinte fortificat en la categoria de monument històric i el conjunt intramurs com a conjunt històric.

Imatge  de la muralla de Montblanc