La font de l’Hospital es troba a la Plaça de l’Institut dels Estudis Ilerdencs, en un costat amb l’Avinguda de Blondel. Es pot aprofitar per visitar l’IEI (Institut d’Estudis Ilerdencs), els diumenges a les 12:00h obren,  es pot veure una font recent que ténen en el seu pati interior i també es pot visitar el retaule de la capella (1739) de l’antic Hospital General de Santa Maria, actual seu de l’IEI.

Font IEI

Sobre la font de l’Hospital:

Emplaçament

Avinguda de Blondel, 64 / Plaça de l’IEI (Institut dels Estudis Ilerdencs)

Any

1802

Estructura

Estil barroc-classicitzant. Caràcter monumentalista i neoclassicista. Abans estava situada a l’Antic Hospital de Santa Maria. En el centre hi trobem una placa que indica l’any de la seva construcció en llatí.