La Font de Sant Llorenç o de les Piques s’ubica a la Cruïlla del carrer La Palma amb la Plaça de Sant Llorenç de Lleida. L’aigua que rajava provenia de les sèquies del canal de Pinyana. Abans es trobava adossada a les muralles, al carrer Carles. També́ se la coneix com Font de les Piques.

Sobre la font de Sant Llorenç o de les Piques:

Emplaçament

Cruïlla del carrer La Palma amb la Plaça de Sant Llorenç

Any

1730 a 1735

Estructura

Estil barroc-classicista, de pedra treballada i escairada, es troba adossada a una paret de totxana. El detall del brollador de la Font ens recorda a la figura d’un sol o d’un lleó