La font de l’Estació s’ubica al Carrer Cardenal Remolins, davant de l’Estació de tren de Lleida. Realment queda davant mateix de l’Hotel Ramon Berenguer IV, entre l’estació de tren de Lleida i un dels extrems de l’eix comercial, el carrer de Cardenal Remolins.

Sobre la font de l’Estació:

Emplaçament

Plaça de Ramon Berenguer IV

Any

1792-1994

Estructura

Construïda a partir de pedra tallada, formada per una base i tres cossos, estructura que s’anomena de “planta quadrada”.