La Fàbrica Tèxtil del Catllar del segle XVIII és un bon exemple de l’arquitectura industrial de l’època. Consta de dos edificis fabrils situats a la vora del riu, prop del nucli urbà, un construït durant la primera meitat del segle XVIII i l’altre el 1860. Va ser un veritable motor de l’activitat econòmica de la vila, al seu moment.

En el conjunt hi ha dues xemeneies monumentals, tronco-piramidals de planta quadrada i de diferent alçada. S’hi fabricà paper fins l’any 1912, esdevenint després fàbrica tèxtil. L’any 1914 s’hi instal·là una central elèctrica, que funcionà fins l’any 1972.

L’any 1975, amb la crisi del tèxtil, la fàbrica tancà portes. En el mateix recinte també hi ha un molí fariner medieval de dues naus. A dia d’avui es troba totalment abandonada a l’espera de possibles reformes per a nous usos.

Imatges de la Fàbrica Tèxtil del Catllar

La Fàbrica Tèxtil del Catllar La Fàbrica Tèxtil del Catllar La Fàbrica Tèxtil del Catllar La Fàbrica Tèxtil del Catllar La Fàbrica Tèxtil del Catllar La Fàbrica Tèxtil del Catllar La Fàbrica Tèxtil del Catllar La Fàbrica Tèxtil del Catllar