El Soplao es troba situada en els municipis d’HerreríasValdáliga i Rionansa a una altitud de 540 metres sobre el nivell del mar. És considerada una cavitat única a nivell mundial. Això es degut a la qualitat i quantitat de les formacions geològiques (espeleotemes) que alberga en els seus 20 quilòmetres de longitud total. Tot i que només 4 quilomètres estan oberts al públic. En ella s’hi troben formacions poc comunes com helíctites: estalactites excèntriques que desafien la gravetat) i draperies (llençols o banderes translúcids penjant del sostre.

Les roques sobre les que es desenvolupa el karst que dóna lloc a la cova daten del Mesozoic, concretament del Cretaci, fa 240 milions d’anys.

La cavitat fou descoberta accidentament durant les labors de perforació minera. Va ser aprofitada posteriorment per l’extracció de minerals (en la visita guiada que hem fet, hem vist dos de les vuit galeries).

Els miners denominaven “soplaos” a les cavitats kàrstiques que tallaven en els seus treballs i que creaven forts corrents d’aire. Durant la seva explotació, moltes famílies de la zona se sostenien amb els ingressos que obtenien d’aquesta activitat minera, compaginada amb la ramaderia. Tres dècades d’abandonament, l’espeología i, en concret, l’Espeleo Club Cantabro Universiario des de l’any 1975 descobrí el seu autèntic valor geològic.

Però la cova també té un jaciment d’ambre, amb fòssils d’insectes, aràcnids i altres artròpodes atrapats en l’ambre a mitjans del període Cretàci, descobert al juliol de 2008.

Les helictites de la cova el Soplao

Les helictites necessiten un canal central que aporti aigua pel seu creixement. Creixen en qualsevol direcció i en la seva formació concorren múltiples factors com girs dels eixos de cristal·lització, aparició de porus laterals (per haver-se obstruït el conducte central), concentració d’impureses per evaporació de l’aigua i corrents d’aire. En aquest cas, i a diferència de les estalactites, el fluxe de l’aigua de les quals és per gravetat, la capil·laritat és la responsable de la transmissió de l’aigua.

Altres coves amb helictites es troben a:

  • Pozalagua (País Basc)
  • Coves de Canelobre (Alacant)
  • Gruta de las Maravillas (Huelva)
  • Cueva de los Franceses (Palència)
  • Cova de les Meravelles (Benifallet)
  • Cueva del Muerto (Saragossa)

Imatge de la cova el Soplao

On es localitza la cova del Soplao