El jaciment del Bovalar de Seròs, es troba situat a 2 km a l’est de la vila de Seròs (Lleida). És d’època Paleocristiana i visigòtica (segles IV-VIII). És un dels jaciments visigòtics més importants de Catalunya. Actualment es troba consolidat i té una tanca metàl·lica de protecció.

El jaciment visigot del Bovalar de Seròs

L’església és de planta basilical amb un presbiteri pla, orientada a llevant. Les parets eren de tàpia sobre basaments de pedra i amb pilars equidistants de pedra i coberta a doble vessant de teula. Té dues portes d’accés: una, al nord i, l’altra, al sud. La porta meridional comunica amb el poblat, on hi hauria una petita plaça. A la paret oposada, una altra porta comunica amb un grup de cambres funeràries, probablement mausoleus de personatges importants.

L’església està dividida en dues zones desiguals i de diferent ús litúrgic:

  • La part de llevant és el temple.
  • La part occidental, separada de la resta, hi havia l’àmbit on se situava el baptisteri d’immersió. Anava cobert per un baldaquí sostingut per arcs de ferradura. Es pot veure parcialment reconstruït al museu de Lleida amb els materials més representatius i alguns dels sarcòfags.

El poblat és petit i típic d’un lloc rural. Hi ha cases formades per dues o tres cambres. Són fetes de tàpia i amb sòcol de pedra i una única porta. Es documenta l’existència d’un molí d’oli.

Quant a l’aspecte econòmic, de les excavacions es desprèn que estaríem davant d’un hàbitat amb una economia de cultius de secà:

  • Olivera
  • Vinya
  • Cultius d’horta
  • Cultius d’arbres fruiters.

El jaciment del Bovalar de Seròs, Lleida

Intervencions

  • L’any 1943 es descobreix del jaciment per Rodrigo Pita Mercé.
  • L’any 1967 és quan s’inicia la primera campanya d’excavacions arqueològiques per part de la Secció d’Arqueologia de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida. Dirigida pel Rodrigo Pita Mercé i Lluís Díez-Coronel.
  • A partir de l’any 1976, les excavacions foren continuades per Pere de Palol i Francesc Tusset, de la Universitat de Barcelona.

Imatges del jaciment del Bovalar de Seròs

El jaciment del Bovalar de Seròs, Lleida El jaciment del Bovalar de Seròs, Lleida El jaciment del Bovalar de Seròs, Lleida El jaciment del Bovalar de Seròs, Lleida