El jaciment ibèric Rabassats de Nulles es coneix com el Bosc. És un petit establiment rural dedicat a l’explotació agrícola i l’emmagatzematge de cereals. És un tipus de jaciment que correspon a un model ben conegut a la Cessetània, amb exemples com Les Guàrdies (el Vendrell) o Fondo del Roig (Cunit).

El jaciment ibèric Rabassats de Nulles

El jaciment és data entre finals del s. IV aC i finals del s. III – inicis del s. II aC. S’hi distingeixen diverses fases constructives:

  • Un primer moment identificat per estructures retallades a la roca
  • Una segona fase a la qual correspon l’edifici actualment visible, d’uns 400 m2 de superfície, on es documenten les funcions residencials, magatzem i activitats domèstiques i artesanals.

El conjunt es completa per diverses sitges per reserva de cereal i un sistema de basses o dipòsits per la decantació de líquids. Abandonat el jaciment, ja al s. I aC – s. I dC, s’aboca el cos d’un home adult (probablement ajusticiat) dins una de les basses, ja abandonada i parcialment reblerta.

Imatges del jaciment ibèric Rabassats de Nulles

Jaciment Ibèric Rabassats de Nulles Jaciment Ibèric Rabassats de Nulles Jaciment Ibèric Rabassats de Nulles Jaciment Ibèric Rabassats de Nulles

Per a més informació: http://www.rutadelsibers.cat/Jaciments/Rabassats-Nulles