El Jaciment ibèric els Estinclells és del segle III a.C. es troba a Verdú, a l’Urgell, i és un jaciment propietat de l’Ajuntament de Verdú. L’excavació del poblat ibèric dels Estinclells es troba dins d’un projecte de recerca global del territori de l’Urgell i comarques veïnes.

El jaciment ibèric els Estinclells, Verdú

L’evidència arqueològica marca per als Estinclells una sola fase d’ocupació amortitzada a finals del segle III aC. Tot plegat presenta un abandonament força coherent i homogeni ben datable a l’entorn del 200 aC, en relació als esdeveniments històrics relacionats amb la Segona Guerra Púnica. Es documenten nivells d’incendis en quatre de les cases que conformen el poblat, obeint segurament a saquejos puntuals segurament provocats posteriorment (possiblement durant època romana), tot i que la majoria de recintes semblen abandonats intencionalment, això es dedueix per la poca presència d’objectes i pels tapiats intencionals que es troben en algunes de les portes de les cases i de la pròpia porta del poblat.

La fortalesa dels Estinclells a Verdú

La fortalesa dels Estinclells està formada per:

  • Elements defensius
  • Fossar
  • Muralla
  • Bateria de cases de diferents superfícies
  • Una bassa entorn a un carrer empedrat

Més informació: Oficina de Turisme de Verdú,  tel. 973 347 216

La situació del jaciment és molt favorable per la seva visita, atès que es troba a cinc quilòmetres del poble (Verdú) i està situat a pocs quilòmetres de la C-14 que uneix Tàrrega amb Montblanc, per tant s’hi pot accedir fàcilment amb vehicle.

Imatges del Jaciment ibèric els Estinclells, Verdú

El Jaciment ibèric els Estinclells El Jaciment ibèric els Estinclells El Jaciment ibèric els Estinclells El Jaciment ibèric els Estinclells

On es localitza el Jaciment ibèric dels Estinclells?