La Fortalesa dels Vilars d’Arbeca (775 aC – 325 aC) està situada en una zona de plana. A uns quatre quilòmetres de la població d’Arbeca (les Garrigues), prop del curs del canal d’Urgell. Construïda fa 2.800 anys (durant la primera Edat del Ferro).

És una fortalesa única en el món ibèric català. Les seves característiques defensives la feien inexpugnable. El seu valor històric i arqueològic la feren mereixedora de la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1998.

Va estar habitada ininterrompudament durant quatre-cents cincuanta anys. Els seus constructors eren gent que pertanyia al grup cultural dels camps d’urnes. S’anomenava així pel costum d’incinerar i enterrar en vasos ceràmics les cendres dels seus morts. El jaciment patí nombroses evolucions constructives en el seu interior al llarg de la seva història.

Dos-cents anys després, en contacte amb altres cultures mediterrànies, els habitants dels Vilars, com altres poblaments del voltant, van viure el procés d’iberització. Llavors, van esdevenir el poble anomenat pels escriptors antics com els Ilergets.

La fortalesa va ser aixecada a la plana, menyspreant els tossals de més fàcil defensa, sobre el barranc d’Aixaragall, controlant l’aigua i les terres al·luvials. Les seves defenses suposen dues terceres parts de la seva extensió total. Comptava amb 5 metres de muralla, un camp frisó o chevaux-de-frise. També un doble fossat complex de més de 20 metres d’amplada que, a part de suposar una ajuda defensiva potent, es converteix en un excel·lent gestor de l’aigua per al pou cisterna interior.

Imatges de la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca

Fortalesa dels Vilars d'Arbeca Fortalesa dels Vilars d'Arbeca Fortalesa dels Vilars d'Arbeca Fortalesa dels Vilars d'Arbeca Fortalesa dels Vilars d'Arbeca Fortalesa dels Vilars d'Arbeca Fortalesa dels Vilars d'Arbeca Fortalesa dels Vilars d'Arbeca Fortalesa dels Vilars d'Arbeca Fortalesa dels Vilars d'Arbeca Fortalesa dels Vilars d'Arbeca Fortalesa dels Vilars d'Arbeca

Per a més informació i visita mireu la pàgina web oficial http://www.vilars.cat