El celler cooperatiu de Nulles, conegut com Adernats es localitza nord de la població de Nulles. L’estil de la construcció és noucentista. Fou creat entre el 1919 i 1920 per Cèsar Martinell i Brunet. Aquest arquitecte és un dels màxims exponents del moviment modernista. Com indica en la web http://adernats.cat/historia l’efidici no destaca només per la seva bellesa, sinó per reunir totes les qualitats necessàries per a l’elaboració de vi.

El celler cooperatiu de Nulles

Fou declarat Bé Cultural d’Interès Nacional al DOGC núm. 3722 del 18/09/2002

L’edifici consta de dues naus principals i tres cossos auxiliars, producte d’ampliacions posteriors. La primera nau és de doble nau basilical rectangular, destinada a celler, amb estructura d’arcs equilibrats parabòlics doblats de maó vist per suportar la coberta a dues vessants de teula àrab. La segona és contigua i transversal a la primera i té una estructura de coberta a base d’encavallada metàl·lica i coberta de xapa, també metàl·lica.

Aquest celler incorpora algunes de les novetats tècniques com l’estructura de les naus basada en arcs parabòlics de maó, els cups subterranis cilíndrics i separats per cambres aïllants ventilades, i la composició i les textures de les façanes. Aquest tipus de construccions per a la producció vitivinícola es van convertir en invariants pròpies de l’obra de Cèsar Martinell en gairebé tots els seus cellers.

Imatges del celler cooperatiu de Nulles

Celler Adernats, Vinícola Nulles Celler Adernats, Vinícola Nulles Celler Adernats, Vinícola Nulles Celler Adernats, Vinícola Nulles