El celler cooperatiu de Montblanc és d’estil modernista va ser construït per l’arquitecte Cèsar Martinell.

El celler cooperatiu de Montblanc

Les característiques de la construcció són les següents:

  • Sala d’estibatge (tines i cups), d’una mida de 20m x 25 m.
  • Façana principal mirant a la via fèrria.
  • Les dovelles de la porta principal són les de la portalada de l’antiga Plebania.
  • A la part superior de l’edifici s’obren grups de nombroses finestres verticals, elaborades a base de maons.
  • Sobre la portalada de la façana principal que dóna a la via fèrria hi ha unes rajoles amb l’escrit “Sindicat Vinyaters”.
  • A la part posterior, de cara a la muralla, i en un nivell més aixecat, s’hi ubicaren els molls de recepció o descàrrega de raïms, entremig dels quals s’eleva la torre del dipòsit de l’aigua.
  • A la part de dins, la nau està separada per uns arcs recolzats en uns grans pilars de maó.

Imatges del celler cooperatiu de Montblanc

Celler cooperatiu de Montblanc Celler cooperatiu de Montblanc Celler cooperatiu de Montblanc