El celler cooperatiu de Gandesa és un edifici modernista situat a Gandesa (Terra Alta), obra de l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet, deixeble d’Antoni Gaudí. Aquest celler és considerat com una de les Catedrals del vi.

El celler cooperatiu de Gandesa

El cos principal de l’edificació consta de tres naus rectangulars paral·leles de diferent altura amb cobertes de volta de maó de pla carregades directament sobre arcs de diafragma parabòlics. La coberta, a diferents nivells, deixa petites obertures d’il·luminació intercalades entre les voltes.

Hi ha dues naus més, transversals a les anteriors:

  • La primera d’elles amb arcs, on es troba la sala de màquines
  • L’altra, amb dos pilars centrals i voltes força complexes, que serveix com a sala d’exposició dels productes del celler.

Sobre la nau més posterior s’alcen dos dipòsits d’aigua cilíndrics, sostinguts per un peu d’obra vista i coronats per una teulada cònica sobre petites voltes equilibrades en voladís, fetes també de maó.

Les obertures són finestres d’arc de mig punt, dividida cadascuna per dos pilarets de maó. Emmarcades amb maó vist, es repeteixen harmònicament al llarg de les façanes.

La façana principal

La façana principal destaca per la seva composició ordenada en tres nivells segons les textures i materials utilitzats:

  • Un primer nivell o sòcol de pedra en el qual s’integren les finestres baixes de ventilació i la porta d’accés
  • Un segon nivell de parament llis pintat de blanc on es troben les finestres superiors emmarcades en maó a plec de llibre i on destaca el fris ceràmic
  • Un tercer nivell de coronament de l’edifici que permet llegir la formalització de la coberta.

És especialment notable la coberta de volta de maó de pla a diferents altures, que permet la il·luminació amb petites obertures. En aquest edifici, Martinell va prescindir per primera vegada de la fusta a la coberta i va utilitzar el sistema de voltes i arcs equilibrat.

L’exterior de l’edifici

A l’exterior de l’edifici, sobre el mur exterior de la nau de recepció, hi ha dos depòsits d’aigua. Com a decoració hi ha diverses gàrgoles de terrissa esmaltades en verd, petites rajoles que decoren els dipòsits i l’escut de l’entitat, realitzat pel ceramista Xavier Nogués amb rajoles vidrades, situat a l’angle arrodonit de l’edifici (destruït durant la guerra i substituït per una reproducció de menor qualitat).

Text original: https://ca.wikipedia.org/wiki/Celler_Cooperatiu_de_Gandesa

Imatges del celler cooperatiu de Gandesa

El celler cooperatiu de Gandesa El celler cooperatiu de Gandesa El celler cooperatiu de Gandesa El celler cooperatiu de Gandesa