La Casa Calvet de Gaudí a Barcelona és un edifici modernista conservador. L’edifici està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Forma part de la Ruta del modernisme.

La Casa Calvet de Gaudí a Barcelona

L’edifici va ser realitzat pel fabricant tèxitl Andreu Calvet, del qual rep el seu nom. El propietari va fer servir l’edifici tant per al negoci com per habitatges:

 • La planta baixa i el soterrani es va destinar per planxar
 • Les plantes superiors foren per a habitatges

La Casa Calvet és considerada l’obra més conservadora de l’arquitecte Antoni Gaudí, màxim exponent del modernisme català. Segons els experts, l’explicació es troba en el fet que:

 • Gaudí va haver d’encaixar l’edifici entre altres de preexistents, d’estil conservador.
 • S’havia de tenir en compte que estaria situat en un barri elegant.

Com es mostra en la façana, la simetria, l’equilibri i l’ordre que caracteritzen la Casa Calvet no són habituals en l’obra gaudiniana. Tot i això s’hi poden veure elements modernistes com, per exemple:

 • Els dos frontons curvilinis de l’acabament de la façana.
 • El balcó amb tribuna de vidre i forjats que sobresurt per sobre de l’entrada.
 • La forma dels altres balcons.
 • Les columnes que flanquegen l’entrada recorden bobines de fil, i constitueixen una al·lusió al negoci tèxtil de la família Calvet.

Com a element curiós cal destacar també, dalt de tot de la façana, els bustos dels tres sants patrons de Vilassar de Dalt, d’on eren els Calvet:

 • Sant Pere Màrtir, en honor del pare del propietari.
 • Sant Genís d’Arle, el notari.
 • Sant Genís de Roma, l’actor.

Va ser el primer edifici guardonat per l’Ajuntament en el Concurs anual d’edificis artístics (1899).

Els treballs de forja són obra de Josep Perpinyà.

Imatges de la Casa Calvet de Gaudí a Barcelona

La Casa Calvet de Gaudí a Barcelona La Casa Calvet de Gaudí a Barcelona La Casa Calvet de Gaudí a Barcelona La Casa Calvet de Gaudí a Barcelona